Vítame Vás na našej webstránke

"ALUPRINT, s.r.o. oslávi tento rok 20. výročie založenia a môžeme hrdo konštatovať, že sa nám podarilo splniť našu víziu, ktorú sme si stanovili pri jej založení a to úspešne sa začleniť do polygrafického priemyslu s majoritným zameraním na oblasť výroby etikiet pre nápojový a potravinársky priemysel, ale aj na iné produkty."

Referencie Referencie

V súčasnej dobe aj napriek stále rastúcej konkurencii patrí Aluprint k polygrafickej špičke nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Tento fakt potvrdzuje naša široká a rôznorodá klientela zložená ako z veľkých nadnárodných spoločností, tak aj zo stredných a menších domácich firiem.

Produkty Produkty

Našim nosným sortimentom sú etikety pre nápojový, pivovarnícky, mliekarenský a potravinársky priemysel. Patria sem papierové rezané a vysekávané etikety, fóliové celoobvodové etikety a sleeve na rozličných materiáloch pre rôzne druhy výrobkov so širokou škálou použitia. Naším zákazníkom pomáhame vytvárať netradičné riešenia tlače etikety a ďalšie doplnkové služby, od poradenstva, technickej podpory cez grafické návrhy až po zákaznícky servis.

Technológie Technologie

Nespornými atribútmi úspechu Aluprintu od jeho založenia sú najmodernejšie vybavenie a špičkové technológie založené na pravidelných investíciách do ich modernizácie a do rozširovania výrobných kapacít. V tomto trende máme v pláne pokračovať aj do budúcnosti, vzhľadom na neustále narastajúce nároky našich zákazníkov a našu snahu ich uspokojiť do maximálnej možnej miery.

Materiály Materialy

Používame materiály len od renomovaných špičkových svetových výrobcov, ktorí zaručujú vysokú štandardnú kvalitu počas celej doby použitia. Týmto spôsobom ako aj manažérstvom kvality zaručujeme našim klientom ustálené podmienky pri spracovaní."

Verejné obstarávanie - aktuálne informácie :

1 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - otváranie častí ponúk „Ostatné

2 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - otváranie častí ponúk „Kritériá

3 - Informácia týkajúca sa vyhodnotenia ponúk - „vyhodnotenie ponúk

Realizácia úspešných projektov :Spoločnosť ALUPRINT, s.r.o. realizovala projekt "Vzdelávanie zamestnancov ALUPRINT, s.r.o.". Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanost a sociálna inklúzia.

Formulár príkladov dobrej praxe

Spoločnosť ALUPRINT, s.r.o. realizovala v r. 2011 projekt s podporou EU "Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ALUPRINT, s.r.o."

Spoločnosť ALUPRINT, s.r.o. realizovala v r. 2013 projekt s podporou EU "Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ALUPRINT, s.r.o."

Certifikáty

Certifikát ISO: Získanie certifikátu ISO 9001:2008 Spoločnosť Aluprint kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich výrobkov a spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami.

Certifikát DPG: Úspešne sme obhájili systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Naša spoločnosť je certifikovaná na potlač DPG farby použitím UV-Ofset, UV-Flexo, Offset-ovej tlačovej technológie.